Heart2Heart & FNs verdensmål

Verdensmål og bæredygtig balance går hånd i hånd. Den voldsomme ubalance i anvendelse af jordens ressourcer har længe skreget på, at vi tog balance og sund fornuft tilbage. Verdensmålene er med til, at sikre at jordens ressourcer bliver bedre fordelt, så ikke vi behøver fortsætte med at producere uden årsag. Med alt det tøj vi har produceret igennem de sidste 70 år, gad vide om vi ikke har nok, hvis vi stoppede i dag?

Hos Heart2Heart arbejder vi for hver dag året rundt, for bæredygtig balance igennem konceptet, det du har for meget, har en anden for lidt.
Magien opstår når vi bliver bedre til at bygge bro mellem de to og dele vores ressourcer. Dette er vores mantra i  Heart2Heart og det går begge veje.
Det nogle har for lidt,  har andre også for meget. Vi tror på, at vi bygger bro mellem for meget og for lidt via vores løbende sociale events,  kan bidrage til de forandringer, der skal til for at sikre at vi alle har og får en god fremtid. 

 

FNs verdensmål er alle vigtige men i sær nr 17, partnerskaber,  er det som vi tror på er vejen til, at komme i mål og lykkedes med vores generelle verdensmål og en global bæredygtig balance.
Vil du samarbejde med os læs her to konkrete eksempler på hvordan men  kontakt os også hvis du har en ide og ser os være med til at understøtte denne.

 

Skoleopgaver om bæredygtig balance

Gør en forskel på din arbejdsplads

Bæredygtig Balance og FN verdensmål på skoleskemaet

Vi ser flere og flere skoler sætte genbrug og minimering af ressourcespild på skoleskemaet. Heart2Heart kan bistå med hjælp og viden til opgaver, som sætter fokus på bæredygtig balance i mellem det nogle har for meget har andre for lidt.  Det kan fx. handle om at lave en indsamling, der har fokus på at man i sit eget hjem finder noget man gerne vil donere til et givent projekt til fx. udsatte børn i nærmiljøet, byen eller et andet sted i Danmark.
Heart2Heart bistår omkring projektledelse, facilitering og evt. udvælgelse af modtager for jeres donations projekt. 


Bæredygtig Balance og FN verdensmål på arbejdsagenda

Flere og flere arbejdspladser arbejder overordnet med verdensmål. 
Heart2Heart kan bistå med hjælp og viden til opgaver, som sætter fokus på bæredygtig balance i mellem det nogle har for meget har andre for lidt. 
Vi sammensætter en workshop, hvor vi står for at projektlede og facilitere,  ud fra vores grundprincip, “Det nogle har for meget må andre have for lidt” Sammen definerer vi hvad vi skal have fokus på. Det kan  fx. handle om co2 besparelser, der kan opnåes ved at dele:

  • overskudsmad
  • tøj & sko
  • elektronik mm.

Overordnede projekter vil bidrage praktisk og konkret til følgende af FNs Verdensmål

Verdensmål   1: Afskaf fattigdom
Verdensmål   3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 Verdenmål 12:  Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 13: Klimaindsats
Verdensmål 17: Partnerskaber

Så udover at du sætter social læring på dagsorden, gør en forskel for en række udsatte borgere i vores samfund, bidrager du også til nævnte verdensmål. Det er da en forskel der batter i vores samfund!